Wist je dat...

... scoop eigenlijk komt van het Griekse woord ‘skopein’. Dit betekent: ‘kijken naar’. Het is dus logisch dat we het achtervoegsel ‘-scoop’ zo vaak tegenkomen wanneer we over film leren, lezen en praten… 
Heel wat van de uitvindingen eindigen op ‘–scoop’. Bijvoorbeeld: de phenakitoscoop, de praxinoscoop, kinetoscoop, microscoop en de bioscoop!